Sitene Ekle

Ücret geliri, çalışanların kendilerinin ve yakınlarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli olan...

2012 yılı Kasım ayından bu yana işverenlerden işe aldıkları çalışanların mesleklerine uygun meslek kodlarını...

10 Şubat 2016 tarihinde yapılan değişiklikle lise ve üniversiteden mezun olan gençlere...

Yasaya göre; bir işçi haftada 45 saat çalışabilir. Bunun üzerindeki her bir saat fazla mesaiye giriyor. İşçinin onayı olmadan yaptırılan fazla mesai haklı fesih sebebi sayılıyor. Son d...

2017 Yılı Temmuz ayına ilişkin prim ödemeleri ile son ödeme tarihi 31 Ağustos 2017 olan prim ve diğer SGK alacaklarının ödeme süresi 5 Eylül 2017 Salı günü sonuna kadar uzatılmı...

İşverenler çıkardıkları işçilerine tazminatını ödemek için 'ibraname' imzalamayı zorunlu kılıyor. ...

Emeklilik işlemleri ile ilgili yetersiz bilgi verilmesi vatandaşları mağdur ediyor....

Yürürlükteki mevzuatımıza göre, aynı unvana sahip meslek mensupları ...

Şirketlerin bilançolarında oluşan geçmiş yıl zararları Kurumlar Vergisi Kanunu’nun hükümlerine uygun olarak indirim konusu yapılabilir....

Başlığı okuyanların bir çoğu doğal olarak “bu iyi bir haber mi yoksa kötü bir haber mi” diye düşünmüşlerdir....