Elektronik Vergi Uygulamalarına İlişkin Hatırlatmalar.

Bu sene içerisinde yayınladığımız farklı sirkülerlerde zaman zaman elektronik vergi uygulamalarına ilişkin konulara yer verdik.
Bu haber 2015-10-12 12:45:38 eklenmiş ve 566 kez görüntülenmiştir.

Bu sene içerisinde yayınladığımız farklı sirkülerlerde zaman zaman elektronik vergi uygulamalarına ilişkin konulara yer verdik. Söz konusu uygulamalar tüm gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsayabildiği gibi, belirli mükellef gruplarını da kapsayabilmektedir.

Bu sirkülerimiz, e-vergi uygulamaları ile ilgili düzenlemeleri hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1. E-Fatura ve E-Defter Uygulamaları

Bilindiği üzere, 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliği uyarınca;

2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,
2015 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren,

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle 20 Haziran 2015 tarihinden önce EPDK’dan lisans alan mükellefler (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.) ile aynı Kanuna ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflerden bu tarihinden önce mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren,

20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren

elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Ayrıca e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve Hizmet İhracatı başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Detaylı bilgi için 2015/60 No.lu sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.

2. E-Arşiv Uygulaması

Bilindiği üzere, e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Diğer taraftan, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

3. Elektronik Tebligat Uygulaması

Bilindiği üzere, 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de elektronik tebligat uygulamasına ilişkin 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğe göre, Kurumlar vergisi mükelleflerinin 1 Ocak 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresine sahip olabilmek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bunun için “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.

Bu mükelleflerin; söz konusu bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

1 Ocak 2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik tebligat talep bildiriminde bulunmak zorundadır.

Benzer şekilde, bu kapsama giren gelir vergisi mükellefleri de 01 Ocak 2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir.

Detaylı bilgi için 2015/72 No.lu sirkülerimizi inceleyebilirsiniz.

4. Elektronik Ticaret Faaliyetlerinin İzlenmesine İlişkin Uygulama

Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi verme zorunluluğu getirilmesine yönelik tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

Tebliğ kapsamına;

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam ve tanıtım hizmetinin verilmesine aracılık eden mükellefler,

Bankalar,

İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetlerinin verilmesine aracılık edenler,

Korgo işletmeleri,

Lojistik işletmeleri

girmektedir.

Zorunluluk getirilen mükellefler 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin zorunluluk kapsamında istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar ve takip eden aydan itibaren göndereceklerdir.

ETİKETLER : e-fatura e-defter e-arşiv e-tebligat
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Mesleki haberleri

E-Mail Bülten Kaydı

Köşe Yazarları TÜMÜ +

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

Sosyal Medya


Döviz Kurları

Arşiv Arama

- -
MALİ BİLGİ | Mali Haber Merkezi
© Copyright 2018 Mali Haber Merkezi. Tüm hakları saklıdır.
Hesaplamalar
Gib-Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama
Netten Brüte Ücret
Kıdem İhbar Tazminatı
SGK
e-bildirge
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama
Ne Zaman Emekli Olabilirim
Sorgulamalar
Adres Kayıt Sistemi
Resmi Gazete
Merkez Bankası Kurları
SMM Odaları
İstanbul SMMM Odası
Ankara SMMM Odası
İzmir SMMM Odası
YMM Odaları
İstanbul YMM Odası
Ankara YMM Odası
İzmir YMM Odası