Eksik Gün (Ek-10) Bildirimleri Sizi Yıpratmasın

5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların,
Bu haber 2016-08-10 05:30:19 eklenmiş ve 576 kez görüntülenmiştir.

5510 sayılı Kanunun 86 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır. Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.”
5 inci fıkrasında ise; “Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.” Hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin 13 üncü fıkrasında; 30 günden az çalışılan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ait eksik gün bildirim belgesi verilecek haller belirtilerek bu belgelerin, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verileceği veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderileceği, 14 üncü fıkrasında ise; on üçüncü fıkrada sayılan hâllere ilişkin belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları, aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmayacağı, bu durumların dışındaki otuz günden az çalışılan sürelere ait geçerli belgeleri belirlemeye Kurum Yönetim Kurulu yetkili olduğu,

103 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde; Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığına veya eksik ücret ödendiğine dair belgeleri Kuruma verilmeyen veya verilen bu belgeler Kurumca geçerli sayılmayan, sigortalılar ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken, sigortalı işe giriş bildirgesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesi ünitece yapılacak bir ay süreli tebligat ile ilgili işveren veya alt işverenden istenir. Söz konusu belgeler, yapılan tebligata rağmen verilmediği takdirde ünitece resen düzenleneceği, bahsedilmiştir.

Ancak, edinilen bilgilere göre, bazı işyeri işverenlerinizin 30 günden az çalışan sigortalılar için SGK ye vermek zorunda oldukları Ek-10 eksik gün bildirim belgeleri ekinde alınan ücretsiz izin dilekçelerinin bazılarında sigortalı imzasının bulunmadığı, bazılarında ise sigortalı imzası bulunmakla birlikte işveren imzasının olmadığı, yine devamsızlık tutanaklarında ise işyeri işveren/vekilinin imzası olmaksızın işyerinde çalışan sigortalı tarafından imzalanan işe gelmeme tutanakları düzenlenerek SGK ünitelerine intikal ettirildiği fakat, bu şekilde düzenlenen belgelere itibar edilip edilmeyeceği konusunda tereddüt hasıl olduğundan bu yazımızın faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bu bakımdan Yönetmeliğin 102 nci maddesinin 13 üncü fıkrası uyarınca otuz günden az çalışan sigortalılar için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile birlikte SGK’ye vermekle yükümlü olan işverenlerin Ek-10 eksik gün bildirim belgeleri ekinde verdikleri belgeler arasında sayılan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi ile devamsızlık tutanaklarının ne şekilde düzenleneceği konusunda gerek 4857 sayılı İş Kanununda gerekse de 5510 sayılı Kanun ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde herhangi bir şekil şartı bulunmamakla birlikte tutanakların en fazla kaç güne kadar düzenlenebileceğine ilişkin olarak her hangi bir hükme de yer verilmemiş bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile yer verilen açıklamalar çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda; ücretsiz izinde tarafların irade beyanının aranılması gerektiğinden işverenlerce düzenlenerek Ek-10 belgesi ekinde SGK’ye ibraz ettikleri ücretsiz izin belgesinde işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte sigortalının da imzasının bulunması gerektiği,

Devamsızlık tutanaklarında ise işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile varsa şahitlerle birlikte imzalanan ve işçinin devamsızlık yaptığı tarihten itibaren her gün için ayrı ayrı düzenlenen devamsızlık tutanaklarının geçerli sayılması gerekmektedir.

Buna göre otuz günden az çalışan sigortalılar için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile birlikte SGY’ye vermekle yükümlü olan işverenlerin Ek-10 eksik gün bildirim belgeleri ekinde verdikleri ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi ile devamsızlık tutanaklarının yukarıda açıklandığı usulde düzenlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu belgelere itibar edilmesi aksi takdirde Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi uyarınca işlem yapılması gerekecektir işveren ve sigortalıların bu hususa azami dikkat etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: SGK Rehberi

ETİKETLER : eksik gün bildirim ek10
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Mesleki haberleri

E-Mail Bülten Kaydı

Köşe Yazarları TÜMÜ +

ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

Sosyal Medya


Döviz Kurları

Arşiv Arama

- -
MALİ BİLGİ | Mali Haber Merkezi
© Copyright 2018 Mali Haber Merkezi. Tüm hakları saklıdır.
Hesaplamalar
Gib-Gecikme Zammı ve Faizi Hesaplama
Netten Brüte Ücret
Kıdem İhbar Tazminatı
SGK
e-bildirge
SGK Hizmet Dökümü Sorgulama
Ne Zaman Emekli Olabilirim
Sorgulamalar
Adres Kayıt Sistemi
Resmi Gazete
Merkez Bankası Kurları
SMM Odaları
İstanbul SMMM Odası
Ankara SMMM Odası
İzmir SMMM Odası
YMM Odaları
İstanbul YMM Odası
Ankara YMM Odası
İzmir YMM Odası