Mali Bilgi | Mali Bilgi Merkezi

Son Yazılar

Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 11 inci maddesine eklenen yedinci fıkra kapsamında taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerl... Devamını oku

Son Yazılar

Resimli Haberler

Yeni OVP İle Birlikte Kıdem Tazminatı Değişecek Mi?
  • Matrah Artırımında Uyumlu Mükellef Şaşkınlığı!
  • Ücretsiz İzin İşsizlik Ödeneğini Zorlaştırdı
  • Yeniden Yapılandırmada Özel Hüküm
  • 5 Puan İndiriminde Sorun ve Çözüm
  • İşçinin Haklı Nedenle Feshi
  • Fazla Çalışma Ücretinde Bu Sınıra Dikkat!
  • Fatura ve Düzenleme Tarihinin Önemi-Yeni Düzenlemeler
  • İşte Yeni Normal