Mali Bilgi | Mali Bilgi Merkezi

Taşınmazlar ile Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 11 inci maddesine eklenen yedinci fıkra kapsamında taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerl... Devamını oku

Son Yazılar

Resimli Haberler

Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi için Son Gün 2 Ağustos 2021
  • 5 PUANLIK PRİM TEŞVİKİNDE 2021/EYLÜL AYINDAN İTİBAREN İŞYERİ BAZLI DEĞİL iŞVEREN BAZLI BORÇ SORGUSU YAPILACAKTIR
  • SGK Genelgesi 2021/26 – Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu
  • GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU” NUN 31 AĞUSTOS 2021 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKİYOR
  • Tevkifat Uygulamasında Sınır 1/7/2021 tarihinden itibaren 2.000 TL'ye Yükseltilmiştir.
  • Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
  • 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Gereğince Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler
  • 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru
  • Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı